Балкан секюрити 99 ЕООД

"Балкан секюрити 99" ЕООД осъществява специализирана охрана на промишлени, миннодобивни и миннопреработващи предприятия, основно в регионите на Смолян и Кърджали.